cod smis POCU/829/6/13/141279

Kickstart Student

Finanțatorul proiectului este Guvernul României prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, co-finanțat din Fondul Social European (FSE).

Concurs Planuri de Afaceri

DESCARCĂ/VIZUALIZEAZĂ DRAFTUL REGULAMENTULUI DE CONCURS

Group of students learning in a university library
Axa prioritară 6

Educație și Competențe

Obiectivul specific 6.13 Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Schema de ajutor de stat:

Schema de ajutor de minimis Innotech Student - POCU 2014-2020, AP6, OS 6.13

kickstart student

Obiectiv General

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării în rândul studenților prin susținerea înființării de întreprinderi care activează în sectoare economice cu potențial competitiv.

Obiectiv Specific 1

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 350 de studenți care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.

OS2

Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare

OS3

Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 26 de start-up-uri în domenii cu potențial competitiv.

OS4

Cresterea ocupării prin crearea a 65 de locuri de muncă în întreprinderile nou înființate.

OS5

Stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC sau în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin furnizarea de sprijin pentru dezvoltarea a 26 de întreprinderi.

OS6

Promovarea inovarii sociale prin incurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile și prin afacerile pe care le vor dezvolta să vină în întâmpinarea nevoilor acestora

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederaţie patronală independentă, non-profit, non-guvernamentală și apolitică, care asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel național și internațional.

Experiența CNIPMMR în domeniul fondurilor nerambursabile este rezultatul unei activități de peste 16 ani în domeniu. Cele peste 90 de proiecte naţionale şi europene implementate până în prezent, prin intermediul Direcției Proiecte, în calitate de coordonator sau partener, au avut un impact pozitiv pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi creșterea calității serviciilor adresate IMM-urilor. Portofoliul organizațiilor partenere cuprinde peste 250 de organizații la nivel național și internațional.

Școala Națională pentru Studii Politice și Administrative (SNSPA)

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) este o instituție publică de învățământ superior, care include toate cele trei cicluri de învățământ: licență, masterat și doctorat. SNSPA are un portofoliu complex, format din zece programe de studii de licență, 58 de programe de masterat și cinci domenii de doctorat. Universitatea avea înmatriculați în cursul anului universitar 2019/2020 (conform planului managerial prezentat de rectorul universității) aproximativ 6.000 de studenți înmatriculați la toate formele de învățământ (licență, master și doctorat / cursuri de ZI, ID și IFR). O caracteristică a SNSPA, pe care nu o mai regăsim la o altă universitate din România: numărul de studenți înmatriculați la programele de master și doctorat este mai mare față de numărul studenților înmatriculați la programele de licență. Acest aspect este explicat prin istoria SNSPA, care, de la bun început, a fost fondată pentru a forma, la nivel post-universitar (termen utilizat, până la introducerea sistemului Bologna – 2008, pentru toate programele derulate după obținerea diplomei de licență), specialiști în științele guvernării.

  1. 350 de persoane selectate în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială
  2. 350 de certificate de absolvire emise de ANC care atestă îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial a 350 de persoane
  3. 26 de planuri de afaceri propuse de reprezentanți ai grupului țintă – aprobate spre finanțare
proiect

Rezultate