Activități

Activitatea 2.1.

Organizarea unei campanii de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului – 1 ianuarie 2022-30 iunie 2022

Activitatea 2.2.

Selectarea grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizate – 1 ianuarie 2022 – 15 martie 2022

Activitatea 2.3.

Derularea programului de formare antreprenoriala specifica1 februarie 2022 – 31 martie 2022

Activitatea 2.5.

Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate în cadrul proiectului – 1 aprilie 2022 – 30 aprilie 2022

Activitatea 2.6.

Efectuarea de stagii de practica de catre persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis în cadrul unei întreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat – 1 mai 2022 – 31 mai 2022

Activitatea 2.7.

Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere / consultanta / mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri – 1 mai 2022 – 31 mai 2022

Activitatea 2.8.

Asigurarea înfiintarii si demararii functionarii întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului si semnarea acordurilor de finantare – 1 iunie 2022 – 30 iunie 2022

Activitatea 3.1.

Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului – 1 Iulie 2022 – 30 Aprilie 2023

Activitatea 3.2.

Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate – 1 Iulie 2022 – 30 Iunie 2023

Activitatea 4.

Asigurarea sustenabilităţii planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului – 1 Iulie 2023 – 31 Decembrie 2023